Huisregels
|

Huisregels

Huisregels: “K.P.J. Boerhaar”

Samengevat reglement

 • Om een uitgaansavond bij de vereniging K.P.J. Boerhaar zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal huisregels opgesteld waaraan een ieder zich dient te houden. Deze huisregels maken onderdeel uit van de regels van de vereniging KPJ Boerhaar. Het complete reglement is in te zien bij de entree van ons pand, echter zijn de belangrijkste regels hieronder vermeld:
 • De minimale leeftijd tijdens de “Teenage Disco Party is 12 jaar en de maximale leeftijd is 16 jaar, behoudens als men lid is van de vereniging K.P.J. Boerhaar.
 • Lid kan men alleen worden op desbetreffende vrijdagavond tussen 20.30 en 21.30 uur en alleen op vertoon van een geldig en origineel legitimatiebewijs en volgens de voorwaarden die door het bestuur van de KPJ boerhaar zijn vastgesteld. In principe kan men alleen lid worden als men woonachtig is in de gemeente Olst-Wijhe.Uitzonderingen worden behandeld door het bestuur van de vereniging KPJ Boerhaar.
 • 15 en 16 jarigen dienen evenals leden in het bezit te zijn van een ledenpas van de vereniging “K.P.J. Boerhaar”. Deze ledenpas is te verkrijgen onder de voorwaarden die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de K.P.J. Boerhaar. Zie website www.kpjboerhaar.nl
 • Bij toegangscontrole dient u mee te werken. Er kan om een legitimatiebewijs gevraagd worden.
 • Bij geen geldig bewijs kan U de toegang ontzegt worden. Tevens dient U mee te werken als het om fouilleren of tascontrole gaat.
 • Bij weigering wordt U niet toegelaten.
 • Vanaf openstelling om 20.30 uur kan men na binnenkomst niet meer naar buiten. Binnen zijn, is binnen blijven! Naar buiten, is naar huis gaan! Gaat men éénmaal naar buiten, wees rustig en ga zonder lawaai naar huis. Heb respect voor elkaar en voor de buurt!
 • Volg de aanwijzingen van de medewerkers/ vrijwilligers op.
 • Aan bezoekers beneden de 16 jaar worden geen alcoholhoudende dranken geschonken.
  • Alcoholische consumpties zijn alleen verkrijgbaar als men in het bezit is van een polsbandje, verkrijgbaar bij binnenkomst in het clubhuis. Men krijgt alleen een polsbandje op vertoon van een geldig en origineel legitimatiebewijs.
  • Per keer kan men per persoon maar 1 alcoholische consumptie halen.
  • Wanneer personen beneden de 16 jaar alcoholische dranken nuttigen of bij zich dragen, kan de toegang voor hem/haar die avond ontzegd worden.
  • Wanneer personen boven de 16 jaar alcoholische dranken verstrekken aan personen beneden de 16 jaar, kan de toegang voor hem/haar die avond ontzegd worden.
  • Het gebruik van onze garderobe is op vrijdagavond verplicht en op eigen risico.
  • Kosten van vernielingen in welke vorm dan ook, worden in rekening gebracht bij degene die hiervoor verantwoordelijk is.
  • Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen naar buiten.
  • Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen op het terrein en in het clubhuis van de vereniging K.P.J. Boerhaar.
  • Personen die onder invloed van drank en/of drugs zijn, kan de toegang geweigerd worden.
  • Het is niet toegestaan in het bezit te zijn van wapens, vuurwerk en/of drugs in welke vorm dan ook. Ongewenste intimiteiten, racisme, agressie of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd.
  • Bij het niet naleven van deze regels kan toegang worden ontzegt en zo nodig de politie worden ingeschakeld.
  • De vereniging K.P.J. Boerhaar is niet aansprakelijk voor persoonlijk geleden schade en/of diefstal.